Referencie

Referencie - niektoré vybrané

Poliklinika Trenčín
Výmena kotlov nízkotlaková teplovodná kotolňa - 618 kW
- Kotlové jednotky RAPIDO GA 220 /187 E 3ks
- obehové čerpadlá Wilo
- horizontálne antikorové dymovody 300mm
- rozvod plynu
- RS plynu
- rozvody SKR a MaR

ROZIS s.r.o. Hlohovec
Realizácia nízkotlakovej teplovodnej kotolne 141,6 kW
- Kotlové jednotky RAPIDO GA 110 / 46E 3ks
- obehové čerpadlá Wilo
- horizontálne antikorové dymovody 350mm
- prípojka plynu
- vonkajší rozvod plynu
- rozvod plynu v kotolni
- rozvody SKR a MaR
Výrobná hala a kancelárie a sociálne priestory
dodávka a montáž ÚK a TÚV
dodávka a montáž osvetlenia a silnoprúdu pre pracovné stroje

Trnavská Teplárenská a.s.
Revízie elektro NN, VN a bleskozvodov v objekte

Mesto LEOPOLDOV, nafukovacia športová hala
- Prípojka NN a rozvody elektroinštalácie
- prípojka propán - bután, UK

Ďalej na kontakt