Produkty

1. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 22KV vrátane bleskozvodov


2. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- zemný plyn
- propán – bután
- vodík
- kysličník uhoľnatý


 

 

Ďalej servis