Vítajte vo firme OMPRO 1 SR s.r.o.

Profil spoločnosti


Firma vznikla v r. 2005 oddelením od jestvujúcej firmy
OMPRO spol. s r.o.
Jej sídlo je na ulici M.R. Štefánika 248, 920 41 Leopoldov

Hlavným predmetom činnosti je :

1. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

2. montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

3. dodávky, montáž, údržba, revízie technológií a technologických celkov dodávateľským spôsobom

Ďalej na produkty